O webu

   Prohlášení o přístupnosti   

Webové stránky jEDU na Zéland! byly vytvářeny s ohledem na česká pravidla přístupnosti zakotvená v novele Zákona č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy, provedenou zákonem č. 81/2006 Sb.

Závažné nedostatky vůči těmto pravidlům byly ošetřeny takovým způsobem, aby co možná nejlépe vyhovovaly daným podmínkám.

K pravidlu č. 3:

Vědomostní testy byly záměrně vytvořeny pomocí JavaScriptu, a to z důvodů této podmínky v zadání projektu. Pokud by uživatel nemohl použít JavaScript pro vyhodnocení testů, může se obrátit na e-mailovou adresu info@jedunazeland.cz, odkud mu budou správné výsledky poskytnuty.

K pravidlu č. 5:

Odkazy jsou od ostatního textu odlišeny nejen barvou (#e827d8), ale i podtržením po najetí kurzoru myši. Další odlišení nejsou nastavena z důvodu zachování moderního designu webových stránek. Vyhodnocení vědomostních testů bude v budoucnu rozšířeno o textové vyjádření.

K pravidlu č. 6:

Nedostatky v kontrastu barev nebyly ošetřeny z důvodu zachování moderního designu webových stránek. V případě, že má uživatel problém s nízkým kontrastem barvy textu a barvy pozadí, může si v prohlížeči změnit nastavení barev webových stránek nebo zcela vypnout kaskádové styly. Návody k těmto operacím v jednotlivých prohlížečích můžete nalézt na následujících odkazech:

Internet Explorer (změna barev a písem použitých pro webové stránky)
Mozzila Firefox (změna písma a barev na webových stránkách)
Mozzila Firefox (doplněk pro vývojáře umožňující zakázat CSS)
Google Chrome (doplněk pro vývojáře umožňující zakázat CSS)
Opera (Nápověda – Webové stránky – Písma a barvy)

Informace o klávesových zkratkách spouštějících vývojářské doplňky umožňující zakázat CSS v jednotlivých prohlížečích najdete na následujícím odkazu: http://jecas.cz/vyvojarske-nastroje.

K pravidlu č. 9:

Webové stránky byly v průběhu tvorby primárně testovány v prohlížeči Google Chrome. Vyskytnou-li se uživateli jakékoli potíže při zobrazování stránek v jiných prohlížečích, může se obrátit na adresu info@jedunazeland.cz.