Reálie

   Novozélandská angličtina   

Vývoj novozélandské angličtiny je velmi široké téma. Avšak hledat informace o této problematice v české literatuře je vcelku marné. Posloužit nám může internet, přesto bude většina spolehlivých materiálů stejně v angličtině. V následující sekci jsou informace čerpány ze zahraniční literatury, a pokud vás tato oblast zajímá, určitě doporučuji nahlédnout do zvolených zdrojů (viz sekce Odkazy na čerpané materiály).

Kde se vzala, tu se vzala

Kde se vzala, tu se vzala

Jak se angličtina dostala na Zéland? A jak je možné, že se dnes už téměř nemluví maorsky? Pojď se podívat, jak rychlý jazykový převrat v zemi nastal po příchodu Evropanů.

Vliv imigrantů

Vliv imigrantů

Přistěhovalci měli hlavní podíl na vývoji jazyka. A odkud vlastně všichni přišli? Odpověď si nenecháváme pro sebe ;)

Slovní zásoba

Slovní zásoba

Hippah, manuka, dinkum... Ač tato slova neznějí moc anglicky, přesto jsou v novozélandské angličtině běžně používána. Co znamenají a kdo je používal jako první? Pojď to zjistit!

Vliv maorštiny

Vliv maorštiny

Magicky znějícími slovy jako Aotearoa, Maori, whanau, tapuna či koha přispěli do novozélandské angličtiny původní obyvatelé ostrovů. Udělejme si malý výlet do světa maorštiny.

Slang a přízvuk

Slang a přízvuk

Umíš anglicky a přesto nerozumíš jediné větě v novozélandském filmu? Není se čemu divit. Chceš-li zjistit rozdíly v mluvené angličtině na Zélandu oproti zbytku světa, zavítej do sekce Slang a přízvuk.

Dialekty

Dialekty

Stejně jako ve většině zemí, i na Novém Zélandě se v různých koutech země užívají různá nářečí. V sekci Dialekty se o nich dozvíš více.