O projektu

   Jak tento projekt vznikl   

práce na projektu

Pár slov o autorovi

Jmenuji se Aneta Tučková a studuji na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové. Mým oborem je učitelství informatiky a anglického jazyka. Kombinace těchto oblastí s mým zájmem o cestování se zasloužila o vznik těchto stránek.

Cíl projektu

Projekt jEDU na Zéland! je výsledkem praktické části mé bakalářské práce s názvem Webová podpora výuky reálií Nového Zélandu. Jejím cílem bylo vytvořit vzdělávací stránky o zmíněné zemi určené nejen pro studenty anglického jazyka, zeměpisu a cestovního ruchu, ale i pro samouky. Zaujmout by však měly každého člověka, který rád cestuje a poznává nové kultury.

Jak naznačují zvýrazněná písmena v názvu projektu, jedná se o edukační, tedy výukový web. Vědomosti, které člověk při studiu reálií získá, si může ihned ověřit prostřednictvím testů rozdělených podle obtížnosti.

Po důkladném prostudování stránek byste měli mít přehled o rozličných sférách současného života na Novém Zélandu. Snad Vás zaujmou natolik, že i zauvažujete o osobní návštěvě této země :)